Dariusz Witowski

Dariusz Witowski jest współautorem podręczników przygotowujących do matury z chemii i biologii. Opracował on serię zbiorów zadań z ćwiczeniami, które ułatwiają naukę do matury z wybranego przedmiotu. Spod jego ręki wyszło na przykład: “Chemia. Tom 1. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2020”, czy “Biologia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Tom I”. Jego nazwisko powinien znać każdy uczeń liceum z profilu biologiczno-chemicznego.

O autorze

Dariusz Witowski jest czynnym egzaminatorem OKE z chemii w Krakowie. Zajmuje się on naukowo problemami Nowej Matury z chemii z lat 2005-2014, jest wykładowcą akademickim, wybitnym dydaktykiem, a także ekspertem do spraw awansu zawodowego. Przez około dwadzieścia pięć lat był nauczycielem chemii w znanych i renomowanych liceach w Polsce, w których wielu z jego uczniów doszło do finału Olimpiady Chemicznej. Z sukcesem udało mu się przygotować do studiów medycznych prawie czterystu lekarzy. Nauczał również wielu obecnych doktorów nauk medycznych, z czego kilkoro z nich wykłada już na polskich uczelniach i dalej przekazuje zdobytą przez siebie wiedzę. Co roku bierze na siebie obowiązek przygotowania do egzaminów na Uniwersytety Medyczne kilku osób i sprawia, że praktycznie każdy z nich jest w stanie bez najmniejszego problemu dostać się na wymarzoną uczelnię. Był wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół, w których nauczał, a prezydent Bronisław Komorowski przyznał mu Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Dariusz Witowski brał udział w wielu konferencjach, między innymi:

– II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej

– Global Multidisciplinary Academic Meeting, GAM 2014

– Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością

– V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

– III Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Demokratyczne ścieżki edukacji pod hasłem: Edukacja i zmiana

– XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Edukacja ku przyszłości – Wyzwania i Zaniechania

– V Międzynarodowej Konferencji Przyczyn i skutków degradacji środowiska glebowego

– XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Komunikacji w edukacji – dziś i jutro

Twórczość

Dariusz Witkowski opracował trzy tomy “Zbioru zadań otwartych z chemii wraz z odpowiedziami” z lat 2002-20013 oraz 2015/2016, tom pierwszy “Zbioru zadań otwartych z biologii wraz z odpowiedziami” z lat 2002-2013, oraz 2015/2016; Fizjologia i anatomia człowieka, skupiony na genetyce, a także tom drugi, który traktuje już o Ekologii i ewolucjonizmie. W tym zestawieniu nie mogło również zabraknąć czwartego tomu “Zbioru zadań arkuszy egzaminacyjnych z chemii wraz z odpowiedziami. Zbioru doświadczeń” z lat 2007-2013, oraz 2015’2016.

Poza podręcznikami szkolnymi ma na swoim koncie wiele artykułów, między innymi: “Brak perspektyw awansu zawodowego i finansowego nauczycieli dyplomowanych głównymi przyczynami wypalenia”, czy “Współczynnik doniosłości – próba ilościowego zdefiniowania egzaminu wysokich stawek”. To tylko dwa tytuły z około dziewięciu publikacji, w których wymienione zostało jego nazwisko.

 

Twórczość Jana Sylwestra Witowskiego

Jan Sylwester Witkowski jest twórcą lub współtwórcą  opracowań naukowych jak chociażby „Codzienność osób niepełnosprawnych w sferze prywatnej i publicznej’‚ czy wielu anglojęzycznych publikacji oraz  zbiorów zadań dla uczniów szkół ponad podstawowych z zakresu biologii, jak i chemii. Spod jego pióra wyszło sporo tomów, które na pewno powinny znaleźć się w biblioteczce każdego ucznia liceum czy technikum, planującego zdawać maturę z jednego z tych przedmiotów. Zarówno do biologii, jak i do chemii można znaleźć kilka tomów zbiorów, dzięki którym zdanie matury z przedmiotów przyrodniczych będzie zdecydowanie łatwiejsze i przyjemniejsze. Arkusze są zbudowany w taki sposób, że łatwo zdobyć z nich wiedzę, a także zorientować się, czego jeszcze musimy się nauczyć. Odpowiedzi załączone do zbioru zadań pomogą każdemu maturzyście poznać sposób, w jaki będą oceniani podczas egzaminu dojrzałości, co pozwoli na podanie wysoko punktowanej odpowiedzi i zdobycie  wyniku, umożliwiającego dostanie się na najlepsze uczelnie na kierunki przyrodnicze albo medycynę.  

Dla kogo jest twórczość Jana Sylwestra Witkowskiego?

  Przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdających przedmioty przyrodnicze podczas egzaminu dojrzałości, ale również dla nauczycieli oraz korepetytorów, którzy chcą, jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do matury, pomagając im przy tym dostać się na ich wymarzone studia.

Kim jest Jan Sylwester Witkowski?

 Jest on  lekarzem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest również doktorantem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako projekt badawczy w  II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie obrał sobie opłacalność i skuteczność drukowanych modeli pochodzących z druku 3D w przygotowaniu przedoperacyjnym. Prowadził również badania nad zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości u pacjentów, mających problemy kardiologiczne.  Jan Sylwester Witkowski współpracuje z Department of Vascular Surgery w australijskim szpitalu Austin Health w Melbourne oraz z instytutem druku 3D – 3DMed Lab. Od roku 2017 jest doradcą naukowym i kierownikiem R&D firmy MedApp S.A. Napisał wiele publikacji naukowych wraz z innymi wybitnymi naukowcami oraz dzięki tworzeniu zbiorów zadań, pomaga dostać się na studia kolejnym pokoleniom młodych lekarzy, biologów czy chemików.

Jakie są zbiory zadań jego autorstwa?

– Chemia. Matura 2002-2020. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami (tom I-IV)

– Biologia Matura 2002-2020 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami (tom I-III)

– Biologia zbiór zadań z odpowiedziami. Matura 2016

i wiele innych