Dariusz Witowski

Dariusz Witowski jest współautorem podręczników przygotowujących do matury z chemii i biologii. Opracował on serię zbiorów zadań z ćwiczeniami, które ułatwiają naukę do matury z wybranego przedmiotu. Spod jego ręki wyszło na przykład: “Chemia. Tom 1. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2020”, czy “Biologia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Tom I”. Jego nazwisko powinien znać każdy uczeń liceum z profilu biologiczno-chemicznego.

O autorze

Dariusz Witowski jest czynnym egzaminatorem OKE z chemii w Krakowie. Zajmuje się on naukowo problemami Nowej Matury z chemii z lat 2005-2014, jest wykładowcą akademickim, wybitnym dydaktykiem, a także ekspertem do spraw awansu zawodowego. Przez około dwadzieścia pięć lat był nauczycielem chemii w znanych i renomowanych liceach w Polsce, w których wielu z jego uczniów doszło do finału Olimpiady Chemicznej. Z sukcesem udało mu się przygotować do studiów medycznych prawie czterystu lekarzy. Nauczał również wielu obecnych doktorów nauk medycznych, z czego kilkoro z nich wykłada już na polskich uczelniach i dalej przekazuje zdobytą przez siebie wiedzę. Co roku bierze na siebie obowiązek przygotowania do egzaminów na Uniwersytety Medyczne kilku osób i sprawia, że praktycznie każdy z nich jest w stanie bez najmniejszego problemu dostać się na wymarzoną uczelnię. Był wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół, w których nauczał, a prezydent Bronisław Komorowski przyznał mu Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Dariusz Witowski brał udział w wielu konferencjach, między innymi:

– II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej

– Global Multidisciplinary Academic Meeting, GAM 2014

– Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością

– V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

– III Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Demokratyczne ścieżki edukacji pod hasłem: Edukacja i zmiana

– XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Edukacja ku przyszłości – Wyzwania i Zaniechania

– V Międzynarodowej Konferencji Przyczyn i skutków degradacji środowiska glebowego

– XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Komunikacji w edukacji – dziś i jutro

Twórczość

Dariusz Witkowski opracował trzy tomy “Zbioru zadań otwartych z chemii wraz z odpowiedziami” z lat 2002-20013 oraz 2015/2016, tom pierwszy “Zbioru zadań otwartych z biologii wraz z odpowiedziami” z lat 2002-2013, oraz 2015/2016; Fizjologia i anatomia człowieka, skupiony na genetyce, a także tom drugi, który traktuje już o Ekologii i ewolucjonizmie. W tym zestawieniu nie mogło również zabraknąć czwartego tomu “Zbioru zadań arkuszy egzaminacyjnych z chemii wraz z odpowiedziami. Zbioru doświadczeń” z lat 2007-2013, oraz 2015’2016.

Poza podręcznikami szkolnymi ma na swoim koncie wiele artykułów, między innymi: “Brak perspektyw awansu zawodowego i finansowego nauczycieli dyplomowanych głównymi przyczynami wypalenia”, czy “Współczynnik doniosłości – próba ilościowego zdefiniowania egzaminu wysokich stawek”. To tylko dwa tytuły z około dziewięciu publikacji, w których wymienione zostało jego nazwisko.